BASES DEL SORTEIG

Des del 10 de novembre a l’1 de desembre, completa la ruta i entraràs en el sorteig de 300 euros en premis

1. Empleneu el passaport que us lliuraran en els establiments participants a ’La Marina Tapea’.
2. No oblideu indicar el vostre nom i cognoms i un telèfon de contacte que se us pugui localitzar.
3. Han d’estar les 8 caselles segellades per cada establiment participant conforme
heu fet la tapa per 2.50€.
4. Valoreu en el passaport la millor tapa.
5. Una vegada feta la ruta completa i el passaport segellat es dipositarà al Bar Restaurante La Taberna del conde o al Bar Restaurant El Racó de la Justícia.
6. Sortegem 300 € . El 12 de desembre es realitzarà el sorteig de dos premis, amb un primer premi d’un xec regal de 200 € i un segon premi d’un xec regal de 100 €, que podran ser bescanviats fins el 31 de desembre de 2023 en qualsevol dels establiments associats.
7. Entre tots els passaports , per mitjà de sorteig es seleccionaran dos passaports, un primer passaport pel primer premi del xec regal de 200 € i un segon passaport pel segon premi del xec regal de 100€ . Es trucarà fins a 3 vegades el números de telèfon que han indicat els dos clients.Si després de 3 trucades no ha estat possible la localització es procedirà a seleccionar un altre agraciat amb el mateixos mecanismes i així consecutivament fins que es contacti amb un/a guanyador/a, el/la guanyador haurà de presentar-se a les oficines de l’Associació de Comerciants de la Marina i acreditar la seva identitat amb qualsevol document original.
8. Les dues persones guanyadores autoritzen l’obtenció d’imatges en forma de fotografía i gravacions audiovisuals, cedint els seus drets d’imatge, que seran captades a l’entrega del premi. Aquestes imatges seran utilitzades exclusivament com a material per a activitats de dinamització i promoció comercial.
9. Tots els establiments participants a la campanya hauran de ser identificats pel cartell promocional.
10. L’organització resoldrà qualsevol cas no previst en aquestes bases. El fet de participar en el sorteig implica l’acceptació de les bases.

BASES DEL SORTEIG

Des del 10 de novembre a l’1 de desembre, completa la ruta i entraràs en el sorteig de 300 euros en premis

1. Empleneu el passaport que us lliuraran en els establiments participants a ’La Marina Tapea’.
2. No oblideu indicar el vostre nom i cognoms i un telèfon de contacte que se us pugui localitzar.
3. Han d’estar les 8 caselles segellades per cada establiment participant conforme
heu fet la tapa per 2.50€.
4. Valoreu en el passaport la millor tapa.
5. Una vegada feta la ruta completa i el passaport segellat es dipositarà al Bar Restaurante La Taberna del conde o al Bar Restaurant El Racó de la Justícia.
6. Sortegem 300 € . El 12 de desembre es realitzarà el sorteig de dos premis, amb un primer premi d’un xec regal de 200 € i un segon premi d’un xec regal de 100 €, que podran ser bescanviats fins el 31 de desembre de 2023 en qualsevol dels establiments associats.
7. Entre tots els passaports , per mitjà de sorteig es seleccionaran dos passaports, un primer passaport pel primer premi del xec regal de 200 € i un segon passaport pel segon premi del xec regal de 100€ . Es trucarà fins a 3 vegades el números de telèfon que han indicat els dos clients.Si després de 3 trucades no ha estat possible la localització es procedirà a seleccionar un altre agraciat amb el mateixos mecanismes i així consecutivament fins que es contacti amb un/a guanyador/a, el/la guanyador haurà de presentar-se a les oficines de l’Associació de Comerciants de la Marina i acreditar la seva identitat amb qualsevol document original.
8. Les dues persones guanyadores autoritzen l’obtenció d’imatges en forma de fotografía i gravacions audiovisuals, cedint els seus drets d’imatge, que seran captades a l’entrega del premi. Aquestes imatges seran utilitzades exclusivament com a material per a activitats de dinamització i promoció comercial.
9. Tots els establiments participants a la campanya hauran de ser identificats pel cartell promocional.
10. L’organització resoldrà qualsevol cas no previst en aquestes bases. El fet de participar en el sorteig implica l’acceptació de les bases.